İZLE VIDEO İZLEE KLIP İZLEEE DIZI İZLESENE FILM

izle,video izle,vidio izle,vidyo izle,vido izle,vidivodo,tv izle,+18 izle,dizi izle,bedava video izle,bedava,ıhlamurlar altında,sıla,doktorlar,kara duvak,binbirgece,acemicadı,selena,kader,yersiz yurtsuz,yalancı yarim,hatırla sevgili,beleş izle,free video,müzik video,futbol izle, dini video izleMonday, November 19, 2007

YAZARLAR, ŞAİRLER VE ESERLERİ


YAZARLAR, ŞAİRLER VE ESERLERİ
DİVAN EDEBİYATI
13.yy
Mevlana: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba,
Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi

14.yy
Gülşehri: Mantıku�t-Tayr
AşıkPaşa: Garipname
Kadı Burhaneddin: Divan
Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid,Divan

15.yy
Şeyhi: Harname, Hüsrev ü Şirin, Divan
Ahmed Paşa: Divan
Necati: Divan
Süleyman Çelebi: Vesileyü�n-Necat(Mevlid),
Ali Şir Nevai: Mecalisü�n-Nefais, Muhakemetü�l-Lügateyn,Mizanü�lEvzan, Leyla vü Mecnun,
Ferhad ü Şirin�
NESİR
Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü�l Evliya
Mercimek Ahmed: Kaabusname

16.yy
Fuzuli: Şikayetname, Leyla İle Mecnun, Divan, Beng ü Bade,�
Zati: Divan, Edirne Şehrengizi
Baki: Dinvan, Kanuni Mersiyesi
NESİR
Evliya Çelebi: Seyahatname
Katip Çelebi: Keşfü�z-Zünun, Cihannüma�
Seydi Ali Reis: Miratü�l-Memalik
Naima: Naima Tarihi
Peçevi: Peçevi Tarihi

17.yy
Nefi: Siham-ı Kaza, Divan
Nabi: Hayriye, Hayrabad, Divan
Naili: Divan

18.yy
Nedim: Divan
Şeyh Galib: Hüsn ü Aşk, Divan

TANZİMAT EDEBİYATI(1860-1895)
Şinasi:Şair Evlenmesi(tiy),
Müntehabat-ı Eşar(şiir),
Durub-ı Emsal-i Osmani(sözlük),
Tercüman-ı Ahval(Agah Ef. İle), Tasvir-i Efkar

Ziya Paşa: Harabad, Zafername, Eşar-ı Ziya, Terkib-i Bend, Terci-i Bend(şiir),
Rüya(mülakat)..
Halit Ziya Uşaklıgil: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Nemide, Kırık Hayatlar, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri..(roman)
İzmir Hatıraları,Aşka Dair, Onu Beklerken, Kadın Pençesi,..(hikaye)
Füruzan, Kabus, Fare(tiy)
Kır Yıl, Saray ve Ötesi..(anı)
Mehmet Rauf: Eylül,
Ferda-yı Garam, Karanfil ve Yasemen, Genç Kız Kalbi, Son Yıldız(roman)
Kadın İsterse, Bir Aşkın Tarihi�(hikaye)
Pençe, Cidal..(tiy)
Siyah İnciler(mensur şiir)

Hüseyin Cahit Yalçın:Nadide,Hayal İçinde(roman)
Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri,..(hik)
Kavgalarım(nesir)

FECR-İ ATİ EDEBİYATI(1909-1911)
Ahmet Haşim: Göl Saatleri, Piyale(şiir)
Frankfurt Seyahatnamesi(gezi)
Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan(nesir)

MİİLİ EDEBİYAT(1911-1923)
Mehmet Emin Yurdakul: Türk Sazı, Türkçe Şiirler, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri..
Türk�ün Hukuku..(nesir)

Ziya Gökalp: Kızılelma, Altın Işık, Yeni Hayat(şiir)
Malta Mektupları(mektup)
Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti Tarihi�(nesir)

Ali Canip Yöntem: Türk Edebiyatı Antolojisi Milli Edb. Meselesi�

Ömer Seyfettin: Efruz Bey, Ashab-ı Kehfimiz(roman)
Falaka, Yüksek Ökçeler, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabed, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, İlk Düşen Ak, Pembe İncili Kaftan(hikaye)
Türklük Ülküsü..(inceleme)
Şiirler

Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar, Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan(roman ve hik.)

Mehmet Fuat Köprülü: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edb. Tarihi, Türk Saz Şairleri, TDE Hakkında Araştırmalar..

MİLLİEDEBİYAT AKIMINDAN ETKİLENENLER
Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak, Yaban, Nur Baba, Sodom ve Gomore, Ankara, Panaroma, Hep O Şarkı, Hüküm Gecesi(roman)
Milli Savaş Hikayeleri, Bir Serencam..(hikaye)
20.YY. TÜRK EDEBİYATINDA BAĞIMSIZ SANATÇILAR
Hüseyin Rahmi Gürpınar:Şık, İffet, Şıpsevdi, Mürebbiye, Gulyabani, Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç, Nimetşinas, Son Arzu, Metres�(roman)
Tiyatro ve öyküleri de vardır.

Mehmet Akif Ersoy: Safahat(I.Kitap-Safahat, II.Kitap-Süleymaniye Kürsüsünde, III.Kitap-Hakkın Sesleri, IV.Kitap-Fatih Kürsüsünde, V.Kitap- Hatıralar, VI.Kitap- Asım, VII.Kitap- Gölgeler)

Yahya Kemal Beyatlı:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailer ve Hayam Rübailerini Türkçe Söyleyiş..(şiir)
Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair�(nesir)

Ahmet Rasim: Gülüp Ağladıklarım, Ramazan Sohbetleri, Ömr-i Edebi..(anı)
Şehir Mektupları(mektup)
Muharrir Bu Ya, Şair, Edip(biyografi)

Rıza Tevfik Bölükbaşı: Serab-ı Ömrüm(şiir)
Anı, eleştiri gibi alanlarda da eser vermiştir.

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Sait Faik Abasıyanık: Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar, Alemdağ�da Var Bir Yılan, Şahmeran, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Havuz Başı, Kumpanya�(öykü)
Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Yaşamak Hırsı(roman)
Şimdi Sevişme Vakti(şiir)

Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf*, İçimizdeki Şeytan..(roman)
Değirmen, Kağnı, Sırça Köşk, Yeni Dünya(öykü)
Dağlar ve Rüzgar, Kurbağaların Serenadı..(şiir)

Memduh Şevket Esendal: Mendil Altında, Ev Ona Yakıştı, Otlakçı�(öykü)
Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, �(roman)

Abdülhak Şinasi Hisar: Fehim Bey ve Biz, Çamlıca�daki Eniştemiz,..(roman)
Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri, İstanbul ve Pieere Loti..(anı,daneme)
Aşk İmiş Her Ne Var Alemde, Geçmiş Zaman, Fıkraları(antoloji)

Neyzen Tevfik:Hiç, Azab-ı Mukaddes
Sezai Karakoç: Mona Rosa, Körfez, Hızır�la Kırk Saat, Leyla ü Mecnun, Ayinler, Alın Yazısı..(şiir)
Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Akif(inceleme)�..

Necati Cumalı: Mine, Nalınlar, Derya Gülü, Yaralı Geyik�(oyun)
Susuz Yaz, Yalnız Kadın, Ay Büyürken..(öykü)
Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Aşk Da Gezer..(roman)

Haldun Taner: Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi, Fazilet Eczanesi�(oyun)
Şişhane�ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Kızıl Saçlı Amazon, Yaşasın Demokrasi, Ay şığında Çalışkur, Sancho�nun Sabah Yürüyüşü(öykü)
Keşanlı Ali Destanı,

Aziz Nesin: Zübük, Tatlı Betüş, Şimdiki Çocuklar Harika, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz�(roman)
Damda Deli Var, Gıdıgıdı, Nazik Alet, Yaşasın Memleket, Kördöğüşü�(öykü)
Hadi Öldürsene Canikom..(oyun)

Kemal Tahir: Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Devlet Ana, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Yol Ayrımı, Yorgun Savaşçı�(roman)�
Orhan Kemal:Ekmek Kavgası, Mahalle Kavgası, Önce Ekmek, Babil Kulesi, Kardeş Payı..(öykü)
Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları,�(roman)

Yaşar Kemal:İnce Memed, Yılanı Öldürseler, Yer Demir Gök Bakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe, Yusufçuk Yusuf,Fırat Suyu Kan Akıyor, Allah�ın Askerleri,sarı Sıcak�.(roman,öykü)

Tarık Buğra: Küçük Ağa, Osmancık, Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Yalnızlar�(roman)
Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Oğlumuz,..(öykü)
İbiş�in Rüyası, Ayakta Durmak İstiyorum..(oyun)�.

Cahit Külebi: Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşı�nda, Rüzgar,�(şiir)

Arif Nihat Asya: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş, Yastığımın Rüyası, Ayetler�(şiir)�

Cevat Şakir Kabaağaçlı(Halikarnas Balıkçısı): Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis�(roman)
Ege Kıyılarında, Merhaba Akdeniz, Ege�nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada,��(öykü)
Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Hey Koca Yurt, Anadolu�nun Sesi�(mitoloji, inceleme,deneme)Labels: ,

AddThis Feed Button

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< HomeeXTReMe Tracker