İZLE VIDEO İZLEE KLIP İZLEEE DIZI İZLESENE FILM

izle,video izle,vidio izle,vidyo izle,vido izle,vidivodo,tv izle,+18 izle,dizi izle,bedava video izle,bedava,ıhlamurlar altında,sıla,doktorlar,kara duvak,binbirgece,acemicadı,selena,kader,yersiz yurtsuz,yalancı yarim,hatırla sevgili,beleş izle,free video,müzik video,futbol izle, dini video izleTuesday, October 30, 2007

Meslek liselinin katsayı engeli kalkıyor


ÖSS değişecek, YÖK yeniden yapılandırılacak..

Hükümetin 2008 yılı programında, üniversitelere giriş sınavının yeniden düzenleneceği ve "katsayı eşitsizliğinin" giderileceği bildirildi.
Programa göre, ortaöğretime ve üniversiteye giriş sistemi "okul başarısına dayalı ve müfredat programlarıyla uyumlu, okul dışı öğrenmeye ihtiyaç duymayacak" yapıya kavuşturulacak.
Yükseköğretime giriş sınavının uygulanma biçimiyle ilgili yeni yöntemler geliştirilecek. ÖSS'de tekrarlanan başvuruların azaltılması amacıyla üniversiteler ve programlar arasındaki geçişler, ÖSS puanı esas alınmak kaydıyla esnek hale getirilecek.
Meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında ya da yakın alanlarda devam edecekleri lisans programlarında "katsayı eşitsizliği" giderilecek.
Mevcut sistemde, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerine üniversiteye girişte farklı katsayı uygulanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), YÖK ve üniversiteler yeniden yapılandırılacak. MEB, merkez teşkilatı, "politikaları belirleyen, araştırma ve planlama yapan, pilot uygulamalara öncülük eden ve denetleyen" kurum haline getirilecek. Talim ve Terbiye Kurulu, icrai görevlerinden arındırılarak asli görevlerine odaklanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Bakanlık birimleri azaltılacak.


YÖK'e ayar
YÖK, "standart belirleme, koordinasyon, uzun dönemli planlama ve denetimden sorumlu" kuruluşa dönüştürülecek. YÖK'ün mevcut kurumsal kapasitesi, uzmanlığı esas alacak şekilde güçlendirilecek. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), en üst akademik organ olacak. Bu amaçla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili mevzuatta düzenleme yapılacak.
Üniversitelerin mali özerkliği için mevzuat değişikliği yapılacak. Üniversite yönetiminde merkeziyetçi yapının getirdiği sorunların giderilmesi amacıyla "mütevelli heyet" temelli yönetim yapısına geçilecek.
Heyet, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesini, öğrencilerin yönetime oy hakkı ile aktif katılımını sağlayacak şekilde oluşturulacak. Vakıf üniversitelerine arsa tahsisi kolaylaştırılacak ve mali destekler artırılacak. Özel üniversite kurulmasına olanak sağlayacak mevzuat değişikliği yapılacak.

Katkı payı artırılacak
Öğrencilerden alınan katkı payları yükseltilecek. Yurt sayısı artırılacak. Üniversitelerde öğretim üyesi sayısı da artırılacak. Öğretim üyesi yetiştirmek üzere üniversiteler arasındaki işbirliği artırılacak. Öğretim üyelerinin özlük hakları iyileştirilecek.

Milliyet

Labels: , , , ,

AddThis Feed Button

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< HomeeXTReMe Tracker